Islam voor varkens, apen, ezels en andere beesten

Islam voor varkens, apen, ezels en andere beesten is een vrijmoedige inleiding op de islam in de vorm van 250 antwoorden op deels prangende vragen. De Koran, geloven moslims, is het letterlijke woord van God. Zo’n geloofspunt is moeilijk te controleren. Erger nog, het is zelfs helemaal niet te controleren. In ieder geval neemt de Koran, woord van God of niet, geen blad voor de mond wanneer het gaat over de ongelovigen.
Niet-moslims worden in de Koran zonder pardon als beesten aangeduid. Als varkens, apen, ezels of ‘de slechtste viervoeters’. Bovendien draagt de Koran de moslims nadrukkelijk op de ongelovigen te bestrijden.

Dit boekje geeft antwoorden op de met de dag urgentere vragen die zulke islamitische geloofspunten oproepen. Het islamitisch gedachtegoed met bijbehorend jargon (halal en haram, fitna en jihad) wordt uitgelegd, niet met de bedoeling moslims te kwetsen maar met de bedoeling andersdenkenden het te laten begrijpen – voor zover dat ooit mogelijk is voor mensen die niet met deze dogmatische leer zijn opgevoed.

Titel: Islam voor varkens, apen, ezels en andere beesten
Auteur: Hans Jansen
Omvang: 200 pag.
Formaat: 12,5 x 20 cm (pb)
ISBN 978 90 490 2403 1
Prijs: € 15,95 (incl. BTW)

ISBN 978 90 490 2427 7 (eBook)
Prijs: € 7,50 (incl. BTW)